Itsenäinen Suomi

Itsenäinen Suomi saa olla ikuisesti kiitollinen Suomen sotien 1939 – 45 taistelijoille sekä koti- että tulirintamalla työnsä ja velvollisuutensa täyttäneille kansalaisilleen siitä, että Suomi on itsenäinen kansakunta. Suomi ei ole lannistunut suurenkaan vihollisen edessä. Suomea ei ole miehitetty, vaan se on säilyttänyt itsenäisyytensä. Veteraanisukupolvi on rakentanut meille tämän maan työllä, taistelulla ja verellä. Kunnioitamme heidän työtään ja muistoaan. Haluamme säilyttää tämän perinteen viestinä myös tuleville sukupolville. Suomi on hyvä maa!

Sotiemme Veteraanit lunastivat Suomelle itsenäisyyden kolmessa raskaassa sodassa. Talvisota syttyi 30.11.1939 ja päättyi 13.3.1940. Välirauhan jälkeen alkanut jatkosota käytiin 25.6.1941-4.9.1944. Sodan viimeinen vaihe oli Lapin sota 15.9.1944-27.4.1945.

Talvisodan syttyessä syntyi talvisodan henki, suomalaisten horjumaton puolustustahto ja yksimielisyys.

• Sotiin osallistui yhteensä noin 600 000 miestä ja 100 000 naista.
• Nuorimmat rintamalle joutuneista olivat vasta 17-vuotiaita.
• Joka kahdeksas sotiin osallistuneista menehtyi.
• Heistä, jotka palasivat, pysyvän sotavamman sai joka neljäs.
• Sodat jättivät jälkeensä 30 000 leskeä ja yli 50 000 sotaorpoa.
• Yli puoli miljoonaa ihmistä menetti kotinsa.

Sotiemme Veteraanien ansiosta Suomi säilyi itsenäisenä
Sotien jälkeen veteraanien työ isänmaan hyväksi jatkui. Jälleenrakennus, Karjalan evakkojen asuttaminen, merialueiden miinanraivaus ja sotakorvaukset vaativat voimia.